baner

  • НАЧАЛО
  • новини
  • График  за дейностите по приемането на ученици след завършено основно образование

График  за дейностите по приемането на ученици след завършено основно образование

График

 за дейностите по приемането на ученици след завършено основно образование в неспециализираните училища за учебната 2022 – 2023 г. на места по държавен план-прием

съгласно НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование

Заповед –  ТУК

График – ТУК