baner

КЛУБ „ПРИЯТЕЛИ НА ПРИРОДАТА“

Учениците от клуб „Приятели на природата“ събраха капачки, клечици, пръчиици, опаковки от разлини хранителни продукти и други. Те изработиха своите табла, работейки по групи. Обсъдиха групово идеите си. Всяка група създаде свое табло, което демонстрира, че непотребните материали могат да бъдат полезни.

Таблата бяха изложени във фоайето на училището. По този начин родители, близки, учители, ученици и други зрители имаха възможност да се докоснат до идеите им.