baner

МАТЕМАТИКА ЗА ВСЕКИ

На 15.03.2017 г. в ОУ „Пейо Яворов“ се проведе публична изява по проект Твоят час на клуб „Математика за всеки“. Целта на занятието бе учениците да се потопят в историята на математиката, като изготвят презентации за развитието на математиката през вековете. Всички участници имаха предварително раздадени теми и имена на математици за които да изготвят доклад или презентация. Изготвените от тях презентации и доклади участниците в дейността презентираха пред гости и родители. Всеки един от учениците се беше постарал да открие интересни факти от живота и работата на велики математици. В дискусията се включиха и родителите.