baner

МУЗИКАЛЕН КОНКУРС „СТЪЛБА КЪМ ВЪРХА“

На 3 юни ще се проведе традиционният за ОУ „Пейо Яворов“ музикален конкурс за българска песен – „Стъба към върха“. Денят е неучебен, но присъствен за учениците от училището. Заповедта вижте тук