baner

НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ НА СЕДМОКЛАСНИЦИТЕ!!!

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ ,

на 02.05.2018 г., от 18.00 ч., в залата на четвъртия етаж на училището ще се проведе  информационна родителска среща  за  НВО-седми клас   и  графика на дейностите по държавния план-прием в VIII клас. Заповядайте!     

НВО – 7 клас -образователен избор 2018 . Прочети тук