baner

НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ!!!

Съгласно разпоредба за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование МОН организира воденето на национална електронна информационна система на предучилищното и училищното образование (НЕИСПУО). Във връзка с това е необходимо попълването на работна карта. Вижте повече………..Работна карта