baner

НАЦИОНАЛЕН УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС

Национален ученически конкурс „Национален парк „Рила“ – познат и непознат“, организиран от ЦПЛР и ЦЛТРДБ – Благоевград.

Конкурсът е в следните направления:

  • рисунка I – IV клас и V – XII клас;
  • разказ – V – VII клас;
  • есе – VIII – XII клас;
  • фотография – I – XII клас;

Крайният срок за изпращане на творбите е 10.11.2017 г., само в хартиен вариант и по пощата. Отчитането на резултатите ще бъде на 24.11.2017 г. в Благоевград.