baner

НЕУЧЕБНИ ДНИ ПРЕЗ М. МАЙ

Скъпи ученици, уважаеми родители,

През м. май са обявени за НЕУЧЕБНИ следните дни:

        1. 21 и 23 май – Държавни зрелостни изпити /ДЗИ/ съгласно Заповед № РД-09-1708/25.08.2018 г. на Министъра на МОН

2. 22 май – спортен празник на  ОУ „Пейо Яворов“ – Заповед на Директора на училището 

3. 27 май – след избори за евродепутати – Заповед на Директора на училището