baner

ОСВОБОЖДАВАНЕ НА УЧЕНИЦИ ОТ ЧАСОВЕТЕ ПО ФВС

Уважаеми родители,

за да бъдат освободени ученици от часове по ФВС и спортни дейности  по медицински причини, трябва да подадете заявление в деловодството до 21.09.2017 г.