baner

ОТКРИТ УРОК ПО МУЗИКА

На 04.05.се проведе открит урок по музика в V „a“ клас на тема “ Първите български композитори“. Гости на петокласниците бяха учениците от IV „б“ клас с класен ръководител г- жа Дарина Димитрова, които с радост се включиха в разнообразните музикални дейности.