baner

ОТКРИВАНЕ НА НОВАТА УЧЕБНА ГОДИНА – 15.09.2020 г

Организация за откриване на учебната година виж 

График на учебното време по класове виж

График на учебното време за групите ЦДОУ виж