baner

ПОКАНА

ПОКАНА

от Мара Янкова Георгиева  – директор на ОУ „ П. К. Яворов“ –Бургас

Относно: конституиране на нов обществен съвет ОУ „ П. К. Яворов“

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, НОМИНИРАНИ ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ЗА КОНСИТУИРАНЕ НА НОВ ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ КЪМ ОУ „ П. К. Яворов“

Каня Ви да присъствате на общо събрание за избор на нов обществен съвет към ОУ „ П. К. Яворов“ –Бургас, което ще се състои на 13.12.2019г, от 18:00 часа в учителската стая, при следния дневен ред:

  1. Процедура по избор на членове на обществения съвет.
  2. 2. Избор на членове на обществения съвет.
  3. 3. Разни.

С  уважение

Мара Георгиева

Правилникът за дейността на обществените съвети може да прочетете от тук