baner

ПРАЗНИК НА УЧИЛИЩЕТО

Съгласно Заповед №РД – 10 – 573/23.01,2019г. на Директора на ОУ „Пейо Яворов“ – 4.02.2019г. се определя за неучебен, но присъствен ден за отбелязване Патронния празник на училището. Цялата Заповед вижте тук