baner

ПРОБНИ ИЗПИТИ ЗА СЕДМОКЛАСНИЦИ

ПГЕЕ „Константин Фотинов“ организира пробни изпити за седмокласници. Участието е безплатно но с предварителна заявка. Вижте повече…..