baner

Промяна на датата на олимпиадата по физика

Съз заповед на Началника н РУО гр. Бургас – Виолета Илиева, се изменя датата на провеждането на общински кръг на олимпиадата по физика от14.01.2017 за 22.01.2017г.  от 14:00 ч. с продължителност 4 астрономически часа.