baner

РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ

На 6.11.2018г. от 18:00ч ще се проведат родителски срещи за всички класове от I  до VII.