baner

РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ

Родителските срещи за отчитане на резултатите от първия учебен срок ще се проведат на 16.02.2017 г. от 18:00 часа.