baner

РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ

Уважеми родители,

На 19.02.2020 г. от 17:30 ч. ще се проведата родителски срещи за всички класове от I до  IV клас. Приканваме всички родители да присъстват на срещите в класната стая на класа.