baner

СЪОБЩЕНИЕ!!!

ОУ „Пейо К. Яворов“ гр. Бургас обявява 7 /седем/ свободни места за прием на ученици от I клас за учебната 2019/2020 година.