baner

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ!

Всеки ученик от I до IV клас на ОУ „Пейо Яворов“ – гр. Бургас разполага с 3,50 лв за еднократно обедно хранене, които се предоставени от собственика на училищния стол – г-н Мермеклиев. Отпуснатите средства могат да се използват по ваше желание в периода от 1.10.2018г. до края на учебната година.