baner

Уважаеми родители на ученици в първи клас,

Във връзка с проект на Община Бургас за ранно чуждоезиково обучение по английски език в първи клас, моля до 17.08.2017 г. да попълните заявление в деловодството на училището за включване на ученика в група по интереси за изучаване на английски език в първи клас за учебна 2017/2018 г. към ЦПЛР – Бургас. Обучението ще се провежда два пъти в седмицата по един учебен час от учител към ЦПЛР-Бургас. Помагалата ще бъдат предоставени от Община Бургас.

 

От ръководството!