baner

Важно!

На основание чл. 105, ал. 6 и чл. 115a, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование и във връзка с чл. 259, ал. 1 от същия нормативен акт и в изпълнение на Заповед № РД — 09-2410/18.02.2022 г. на Министъра на образованието и  науката

НАРЕЖДАМ

       За периода от 21.02.2022 г. (понеделник) до 25.02.2022 г. (петък) :

  1. Учениците от 5. и 6. клас преминават в ОРЕС — I смяна.
  2. Учениците от 1.-4. клас се обучават присъствено в училище.
  3. Учениците от 7. клас се обучават присъствено в училище – II смяна.

Цялата заповед може да видите – ТУК