baner

„Написаното остава. Пиши правилно!“

Трети „Б“ клас се включи в

Кампанията „Написаното остава. Пиши правилно!“ на Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ при Българската академия на науките. Тази кампания цели да привлече вниманието към огромното значение на образованието и науката (и на грамотността като тяхна предпоставка) за развитието на обществото.

Проектът „Написаното остава. Пиши правилно!“ е част от програмата „Образование с наука“ (2019 – 2020) на Министерството на образованието и науката и Българската академия на науките.

Направихме диктовките в среда на онлайн обучение в час по български език.

За участието си целият клас получи стикери, а диктовките на Даниел Данков, Георги Пулев и Радина Янкова са отличени освен за правопис, и за краснопис с тениски с името на кампанията.

Благодарим на проф. д-р Светла Коева,
Директор на Института за български език при Българската академия на науките!