baner

ВРЕМЕННО СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ И УЧЕБНО ВРЕМЕ

Скъпи ученици, уважаеми родители,

Предоставяме ви временното седмично разписание и учебното време за електронно, дистанционно обучение чрез електронния дневник в shkolo.bg. Педагогическият екип на ОУ „Пейо Яворов“  желаяе приятна и ползотворна съвместна работа и бъдете здрави!

Клас Седмично разписание
Учебно време       
Начален етап
5 клас
6 клас
7 клас