baner

ЯВОРОВИ ДНИ – 2019 Г.

„ЯВОРОВИ ДНИ – ЯНУАРИ 2019”

 Деца играят вън – сега е утрината тяхна

 и пролет грее на безгрижните лица.

П. К. Яворов

На 13.01.2019 г. се навършват 141 години от рождението на един от най-големите български поети – Пейо Яворов. През месец януари ще се проведат традиционните „Яворови дни”, конкурси и състезания, посветени на патрона на училището.

  1. ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНО СЪСТЕЗАНИЕ НА ЗНАЕЩИТЕ  7.01.2019 г.
  2. КОНКУРС ЗА ЛИТЕРАТУРНО ТВОРЧЕСТВО  8.01.2019 г.
  3. КОНКУРС ЗА СЪЗДАВАНЕ НА КОМПЮТЪРНА ПРЕЗЕНТАЦИЯ 10.01.2019 г.
  4. КОНКУРС ЗА РИСУНКА 11.01.2019 г.
  5. КОНКУРС ЗА РИСУНКА ЗА ДЕЦА ОТ ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ

ЦЕЛИ:                                                                                                                                                                                            

  • Да насърчава личностното развитието на учениците и желанието им за учене в съвременната образователна среда.
  • Да даде възможност за изява на таланта и творческия потенциал на децата и учениците.
  • Да стимулира въображението на учениците, интереса и любовта им към науката, изкуствата, съвременните дигитални технологии, природата и книгите.

КЛАСИРАНЕ:

Резултатите  от конкурсите и състезанията и имената на отличените ученици ще бъдат изнесени във фоайето на І етаж.

НАГРАДИ:                                                                                                                                                                                           Ще бъдат присъдени грамоти за І-во, ІІ-ро и ІІІ-то място във всяка възрастова група и предметни награди. Те ще бъдат връчени на тържественото закриване на „Яворовите дни” на патронния празник на училището – 4.02.2019 г.

Организаторите си запазват правото да публикуват и репродуцират творбите с цел популяризирането на състезанията и конкурсите.  

Записване за участие – при класните ръководители в срок до 17.12.2018 г.