baner

ЗА БЪДЕЩИТЕ СЕДМОКЛАСНИЦИ!!!

През учебната 2020 – 2021 г. в 7. клас се обособяват три паралелки.
 
Учениците от 6 А клас се разделят в новите 7 А, 7 Б, 7 В клас, в следния ред:
 7 А клас – № 1, 2, 3, 4, 5
 7 Б клас – № 6, 7, 8, 13, 14, 15, 16, 18
 7 В клас – № 9, 19, 20, 21, 22, 23, 24
Забележка: Номерата са взети от дневника на 6 А клас.

От Ръководството на училището