baner

ЗА УЧЕНИЦИТЕ, КОИТО ЗАВЪРШВАТ 7 КЛАС

Свидетелства за завършено основно образование ще се получават в ОУ „Пейо Яворов“ от 2.07.2019 г до 5.07.2019 г. в стая 101 от 8:30ч до 17:00ч само с родител