baner

Съобщение!

Уведомяваме родителите на ученици за I клас за учебната 2021/2022 г. , че: Записването от  първо класиране ще се извършва в периода от 07.06.2021 г. до 11.06.2021 г.,  от 08.00 - 17.00 ч. Необходими документи при записване : Удостоверение за завършена предучилищна група (оригинал) Акт за раждане (копие) Документи, доказващи съответни предимства (ако се ползват такива) - дете [още]