baner

  • НАЧАЛО

Съобщение

Отменя се раздаването на раниците във връзка със създалата се обстановка и спазване на Заповед РД - 01 - 124/13.03.2020 г. на министъра на здравеопазването. Молим да проявите разбиране и Ви уверяваме, че раниците не са предпоставка за доброто обучение в следващите дни.

САМОПОДГОТОВКА ЗА 13.03.2020 Г

Клас Теми I 1а -    1б -    1в - II 2а,б,в - III 3а -   3б -   3в - IV 4а -   4б -   4в -  Български език  5б,в,г - 6б,в,г - Английски език Математика  6а,б,в ИУЧ - 7а,б - История и цивилизации География и икономика