baner

  • НАЧАЛО

Важно!

На основание чл. 259, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, изпълнение на Насоки за работа на системата на училищното образование през учебната 2020/2021 г. в условия на COVID-19 и във връзка с Заповед № РД 01- 194 /30.03.2021 г. на Министъра на здравеопазването, Нареждам за периода от 01.04.2021 г. до 02.04. 2021 г. [още]

СЪОБЩЕНИЕ

Окончателни протоколи с резултати на ученици от проверка  на областната комисия в НМС „Европейско кенгуру“- област Бургас : Първи клас - Тук Втори клас - Тук Трети клас - Тук Четвърти клас - Тук

Резултати от НМС “Европейско кенгуру”

Резултатите от Националното математическо състезание "Европейско кенгуру" I-IV клас, проведено на 18.03.2021г., може да видите в раздел Ученици - Олимпиади и състезания. Сигнали от родители за допуснати технически неточности и грешки в протоколите , се входират чрез молба до директора на училището координатор  -  ОУ "Пейо Яворов" - гр. Бургас", най-късно до 17.00 ч. на 26.03.2020 [още]

Важно!

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, На основание чл. 115а, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование и раздел I т. 1 и раздел II от Заповед № РД 01- 173/ 18.03.2021 г. , на министъра на здравеопазването, Ви съобщаваме, че обучението на учениците от I – VII клас за периода 22. 03. 2021 г. – 31. 03. [още]