baner

  • НАЧАЛО
  • новини
  • НОВО СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ ЗА ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП ОТ 4.05.2020 г.

НОВО СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ ЗА ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП ОТ 4.05.2020 г.

Уважаеми родители и ученици от 5, 6 и 7 класове!

От 4.05.2020 г. до края на учебната година учебните часове в е-среда ще се провеждат по основното седмично разписание за втори срок за 2019/2020 учебна година. Часове ще се провеждат по всички предвидени в програмата часове. Няма да се провеждат само часовете за час на класа и допълнителния час по спортни дейности. За 5 и 7 клас отпадат часовете по Математика ИУЧ. Часовете по Математика в 5 клас ще се водят от г-жа Трънкова /5а клас/ и г-жа Момчилова /5б,в,г класове/ след часовете от седмичното разписание по определен график. Графика вижте тук. Часовете по физика в 7 клас ще се провеждат от г-жа Димитрова в следния ред: 7а клас в сряда 7-ми час; 7б клас – сряда 8-ми час. Графика на учебното време остава същия – учебен час 30 мин и междучасия – 20 мин. Графика на учебното време вижте тук