baner

МО БЕЛ и Чужди езици
Председател: Милена Дякова – учител в прогимназиален етап, учител по Български език и литература
Членове: Йоана Сотирова Маринова – старши  учител по Български език и литература и английски език;  Венелина Стоева – старши учител по български език и литература и английски език; Маргарита Георгиева – старши учител по английски език

Задължения на обединението
План на обединението за 2020/2021 учебна година
Доклад за извършената дейност