baner

МО БЕЛ и Чужди езици
Председател: Йоана Сотирова Маринова – старши учител в прогимназиален етап, учител по Български език и литература
Членове:- Милена Дякова – старши  учител по Български език и литература и английски език;  Джемиле Кючук – учител по български език и литература; Маргарита Георгиева – старши учител по английски език

Задължения на обединението
План на обединението за 2023/2024 учебна година
Доклад за извършената дейност