baner

МО Математика и информационни технологии, природни и обществени науки
Председател: Славка Кирилова Трънкова – старши учител в прогимназиален етап, учител по Математика, Информационни технологии
Членове:
Величка Момчилова –  учител в прогимназиален етап, учител по Математика и Информационни технологии
Теменужка Веселинова Димитрова – старши учител в прогимназиален етап, учител по Физика и астрономия, Химия и опазване на околната среда, Човекът и природата
Станка Маринова Йорданова – старши учител в прогимназиален етап, учител по История и цивилизация и География и икономика

Георги Начев – учител по Биология и здравно образование и География и икономика

Задължения на обединението
План на обединението за 2018/2019 учебна година
Доклад за извършената дейност