baner

МО Математика и информационни технологии, природни и обществени науки
Председател: Славка Кирилова Трънкова – старши учител в прогимназиален етап, учител по Математика, Информационни технологии, Технологии и предприемачество
Членове:
Светла Николова –  учител в прогимназиален етап, учител по Математика и Информационни технологии, Химия и опазване на околната среда

Марийка Димитрова – старши учител в прогимназиален етап, учител по Математика

Теменужка Димитрова – старши учител в прогимназиален етап, учител по Човекът и природата, Биология и здравно образование

Павлина Момчева – учител в прогимназиален етап, учител по История и цивилизации

Алекси Костадинов – учител в прогимназиален етап, учител по География и икономика

Красиана Илиева – учител в прогимназиален етап, учител по Информационни технологии и РНИКТ

Задължения на обединението
План на обединението за 2023/2024 учебна година
Доклад за извършената дейност