baner

Комисия за организиране на извънкласни и извънучилищни дейности
Председател: Боряна Въргова – старши учител в начален етап
Членове: Веселина Джуфова, Таня Найденова, Цветелина Пенчева, Йоана Сотирова, Анна Маринова, Дарина Димитрова, Светла Долапчиева, Станка Тракийска, Ани Бошнакова, Бонка Хрелева

План на комисията за 2018/2019 учебна година
Доклад за извършената дейност

Комисия по интериоризацията в училището и организиране на училищни базари
Председател: Красимира Ибришимова – старши учител прогимназиален етап
Членове: Дарина Димитрова, Росица Николова,  Цветелина Пенчева, Цветелина Александрова

План на комисията за 2018/2019 учебна година 
Доклад за извършената дейност

Комисия по БДП
Председател: Анна Маринова – старши учител прогимназиален етап
Членове: Йоана Сотирова, Росица Николова
Задължения на Комисията
План на комисията за 2018/2019 учебна година 
Доклад за извършената дейност

Комисия за осигуряване на здравословни и безопасни условия на обучение, възпитание, труд и противопожарна охрана. Комитет по охрана на труда
Председател: Надежда Димчева Бобева – зам.-директор по АСД
Членове: Анна Маринова, Александър Бояджиев, Бонка Хрелева, Теменужка Димитрова, Димитринка Опанска
Задължения на Комисията
План на комисията за 2018/2019 учебна година 
Доклад за извършената дейност

Комисия за превенция и за оказване на съдействие на органите по закрила в случаи на деца, жертви на насилие и при кризисни ситуации
Председател: Веселина Джуфова
Членове: Ани Бошнакова, Теменужка Димитрова
Задължения на Комисията
План на комисията за 2018/2019 учебна година  
Доклад за извършената дейност

Комисия за спазване на етичния кодекс
Председател: Славка Трънкова – старши учител прогимназиален етап
Членове: Иванка Георгиева, Красимира Ибришимова, Йоана Сотирова
Задължения на Комисията icon_pdf

Комисия за организиране на мероприятията в Яворови дни
Председател: Красимира Ибришимова – старши учител прогимназиален етап
Членове: Теменужка Димитрова, Иванка Георгиева, Бонка Хрелева, Славка Трънкова, Боряна Въргова, Димитринка Опанска, Милена Дякова, Анна Маринова, Веселина Джуфова

План на комисията за 2018/2019 учебна година  
Доклад за извършената дейност

Комисия за дарения
Председател: Надежда Бобева
Членове: Дарина Димитрова, Теменужка Димитрова

Доклад за извършената дейност

Комисия за обработване на постъпили документи на ученици за признаване на завършен 1-6 клас
Председател: Ани Бошнакова – старши учител в начален етап
Членове: Милена Дякова – учител прогимназиален етап                                                                                                                           Минка Динева – старши учител в начален етап

Доклад за извършената дейност

Експертна комисия за бракуване на документи
Председател: Иванка Атанасова
Членове: Веселина Джуфова

Доклад за извършената дейност

Комисия за съставяне на седмично разписание за 1 и 2 срок
Председател: Славка Трънкова
Членове: Ани Бошнакова, Теменужка Димитрова, Виолета Петрова – медицинско лице

Комисия за откриване и закриване на учебна година
Председател: Веселина Джуфова – педагогически съветник
Членове: Анна Маринова, Милена Дякова, Бонка Хрелева, Иванка Георгиева, Пепа Борисова

Комисия за провеждане на инвентаризация
Председател: Иванка Атанасова
Членове: Цветелина Пенчева, Светла Долапчиева, Пепа Борисова

Доклад за извършената дейност

Училищен координационен съвет за противодействие на училищния тормоз
Председател: Боряна Въргова – старши учител в начален етап етап
Членове:
Веселина Джуфова – педагогически съветник
Красимира Ибришимова
Пепа Борисова
Йоана Сотирова
Таня Найденова
Юлиян Станков – председател на УН към училището                                                                                                               Виолета Петрова – медицинско лице                                                                                                                                              Мария Борисова – член на училищния съвет
Задължения на Съвета icon_pdf
План на съвета за 2018/2019 учебна година 
Доклад от анкетно проучване

Комисия за организиране и провеждане на квалификационна дейност
Председател: Минка Динева – старши учител в начален етап етап
Членове:
Ани Бошнакова, Веселина Джуфова, костадинка Янева, Александра Георгиева, Пепа Борисова, Станка Тракийска, Дарина Димитрова
Задължения на Комисията icon_pdf
План на комисията за 2018/2019 учебна година 
Доклад за извършената дейност