baner

МО IV клас
Председател: Дарина Димитрова
Членове: Костадинка Янева, Ани Бошнакова

Задължения на обединението
План на обединението за 2023/2024 учебна година
Доклад за извършената дейност