baner

МО IV клас
Председател: Димитринка Опанска
Членове: Анелия Танева, Маринка Янакиева

Задължения на обединението
План на обединението за 2021/2022 учебна година
Доклад за извършената дейност