baner

МО III клас
Председател: Александра Георгиева
Членове: Пепа Борисова, Станка Тракийска, Маринка Янакиева

Задължения на обединението
План на обединението за 2023/2024 учебна година
Доклад за извършената дейност