baner

Председател: Таня Найденова  старши учител начален етап
Членове: Росица Николова; Силвия Джендова; Гергана Иванова; Йордан Русенов; Калина Зафирова; Марияна Станкова; Гинка Дрешева; Ирина Пенкова

Задължения на обединението
План на обединението за 2019/2020 учебна година
Доклад за извършената дейност