baner

Председател: Таня Найденова  старши учител начален етап
Членове: Росица Николова; Силвия Джендова; Гергана Иванова; Йордан Русенов; Калина Зафирова; Марияна Станкова; Гинка Дрешева; Ирина Пенкова, Радост Маринова, Руска Пашова

Задължения на обединението
План на обединението за 2021/2022 учебна година
Доклад за извършената дейност