baner

Председател: Радост Маринова  старши учител начален етап
Членове: Росица Николова; Силвия Джендова; Гергана Иванова; Йордан Русенов; Гинка Дрешева; Ирина Пенкова, Руска Пашова, Павлета Дончева, Марина Алексиева, Антония Козарова, Яница Брадатова

Задължения на обединението
План на обединението за 2023/2024 учебна година
Доклад за извършената дейност