baner

МО I клас
Председател: Александра Георгиева
Членове: Пепа Борисова, Станка Тракийска, Яница Куманова

Задължения на обединението
План на обединението за 2021/2022 учебна година
Доклад за извършената дейност