baner

МО II клас
Председател: Ани Бошнакова
Членове: Костадинка Янева, Дарина Димитрова

Задължения на обединението
План на обединението за 2021/2022 учебна година
Доклад за извършената дейност