baner

МО II клас
Председател: Анелия Танева
Членове: Димитринка Опанска, Калина Зафирова

Задължения на обединението
План на обединението за 2023/2024 учебна година
Доклад за извършената дейност